Varmt välkommen till 2BI018 Djurhållning inriktning hästdjur på Fakulteten för hälso- och livsvetenskap vid Linnéuniversitetet!

Med detta brev vill vi ge dig lite kort information inför terminsstarten.

Introduktionsmöte på kursen sker på distans på så sätt att du loggar in på kurssidan samma datum när terminen och kursen startar den 28 augusti och och visar därmed att du ämnar ta din plats i anspråk och gå utbildningen.

Den första uppgiften på kursen är så kallad registreringsuppgift och måste lämnas in i tid för att inte mista sin plats. Gör gärna en personlig profil så att vi kan lära känna varandra.

Skaffa studentkonto och registrera dig

Du behöver ha ett studentkonto för att kunna registrera dig. På Studentwebben finns information om hur du gör. Registrering krävs för att du ska kunna påbörja den utbildning som du har blivit antagen till

Litteratur: Kurslitteraturlistan hittar du i kursplanen (sök på kurskoden 2BI018), klicka HÄR

Flera av kursböckerna finns på det elektroniska biblioteket, Ebook (förr ”ebrary”), så du behöveri inte köpa dem om du inte vill.  Du får åtkomst till Ebook via kursplattformen eller via Universitetsbiblioteket.

Examination: Skriftliga inlämningsuppgifter och salstentamen som anordnas i Kalmar. Vid synnerliga skäl (se Lokala regler för examination) kan prefekten bevilja dispens att få tentera på annan ort. 

Förhinder: Är du förhindrad att gå utbildningen vänligen avregistrera dig så att vi kan ta in reserver.

Kontaktperson vid frågor om registrering eller avregistrering:

Anna Larsson, anna.larsson@lnu.se - ange kurskoden 2BI018 och kursens namn, samt ditt namn och personnummer.

Vid Linnéuniversitet råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och andra kränkningar, mer läsning om detta finns HÄR

Mer information: Har du ytterligare frågor så hör av dig till 

Kursansvarig Eva Eriksmarck, eva.eriksmarck@lnu.se  

Varmt välkommen! 

Senast ändrad: tisdag, 22 augusti 2023, 13:52