Välkommen till kandidatprogrammet Nutrition och livsmedelsvetenskap (180 hp) (NutriLivs) på Fakulteten för hälso- och livsvetenskap (FHL) vid Linnéuniversitetet. Med detta brev vill jag hälsa dig varmt välkommen och ge dig lite information inför terminsstarten. 

Linnéuniversitet har nya fina lokaler som ligger i gästhamnen Kalmar, i nära anslutning till tågstationen och stadskärnan. Som student i Kalmar är du en del av staden med tillgång till ett rikt utbud av affärer, restauranger och nöjen. Du som är distansstudent kommer sannolikt att behöva övernatta i Kalmar för att delta i obligatoriska moment på plats och hinner kanske se lite av Kalmar i samband med det. Behöver du hjälp att hitta så finner du en karta på lnu.se. Om du behöver bostad i Kalmar så kan du kontakta det kommunala bostadbolaget Kalmarhem som har bostadsgaranti för dig som är ny student (läs mer om villkoren på deras hemsida). Det finns också privata värdar som hyr ut studentlägenheter. Som distansstudent så behöver du regelbundet besöka Kalmar för obligatoriska moment som sker på plats; att bo nära Kalmar är en stor fördel även om du läser distansversionen av programmet.

Utbildning inom livsmedelsvetenskap har funnits i Kalmar sedan 1977. NutriLivs är en unik utbildning som ger dig en bred kompetens inom livsmedel och nutrition som du inte kan få vid något annat lärosäte. Avklarad utbildning ger en kandidatexamen i kemi med inriktning mot livsmedelsvetenskap och kompetens som nutritionist. Arbetsmarknaden är i dagsläget god och våra före detta studenter finns på en rad livsmedelsföretag och andra arbetsplatser runt om i Sverige.

Undervisningen på campus och distans kommer att vara integrerade, vilket innebär att samma undervisningsmoment (föreläsningar, laborationer, övningar) kommer att ske parallellt på campus och distans. Tänk på att distansstudierna kräver att du har tillgång till en avskild arbetsplats, bredband och dator med bra ljud (headset). Det är ditt ansvar att förbereda detta (notera att digital uppkoppling via telefon inte är tillräckligt). Digitala moment sker via Zoom och kan förkomma för både för campus och distans. Förbered installtion av Zoom och kontrollera hur du deltar i ett Zoom-möte om detta är nytt för dig. Om du har problem så kan du kontakta IT studentsupport, här finns också instruktioner om hur du skriver ut dokument på campus och information om mjukvara som du kan ladda ner fritt genom universitetet (office365 tex). 

Du betraktas som studerande på heltid när du läser på NutriLivs-programmet, vilket innebär att det förkommer obligatoriska moment förlagda under dagtid för både campus och distans-versionen. Det är också viktigt att du noterar att närvaro i Kalmar krävs för obligatoriska moment som laborationer, studiebesök och examinationer. I regel krävs minst två besök under en 5-veckorsperiod som motsvarar en kurs om 7,5 hp. När dessa är förlagda framgår av schemat på kursen som finns tillgängligt senast en månad innan kursen börjar. Tänk på att övernattning kan behövas om du har lång resväg. De obligatoriska aktiviterna kan börja kl 8.00 och pågå till 18.00. Det är viktigt att du planerar hur du ska resa till Kalmar och var du ska bo, eftersom du måste ordna detta själv. Många distansstudenter väljer att övernatta på Hotell/vandrarhem Svanen.

Kortfattad information om kursstarten:

  • På Linneuniversitetets hemsida finns viktig information för dig som är "ny student". Följ anvisningarna på denna sida som beskriver hur du tackar ja till din plats, hämtar studentkonto, registrerar dig och får tillgång till schema och kursplaner. Du måste registrera dig på kursen senast den dag kursen börjar (viktigt!).
  • Du kommer att läsa två kurser på halvfart under de första tio veckorna på terminen och därefter läser du en kurs i taget. Du ska därför registrera dig på kursen Allmän kemi (1KE009) samt Livsmedelsvetenskap (1LV005). Allmän kemi och Livsmedelskemi kommer att ha ett distansupplägg med inspelade föreläsningar/föreläsningar via zoom. Kurserna som följer efter detta kommer att ha föreläsningar på campus som är öppna för både campus och distans kombinerat med inspelade föreläsningar.
  • På Linneuniversitetet används lärplattformen "MyMoodle" där allt material som rör en viss kurs samlas. Det finns också Moodlesidor med annan information, som till exempel den sida som du är inne på nu. På fakultetens Moodle-sida så hittar du mer information som rör dina studier. Denna sida har du nytta av även i framtiden om du behöver hitta blanketter för tillgodoräknande, information om studievägledning, studenthälsan mm. Jag rekommenderar att du tittar igenom all information på denna sida.
  • Veckan innan kursstart ordnar studentkåren och den naturvetenskapliga studentföreningen CNaS aktiviteter för dig och nya studiekamrater. Här hittar du mer information från CNAS. 
  • Måndagen 28 augusti börjar terminen med obligatorisk upprop och introduktion på kursen Livsmedelsvetenskap kl 10.30 via Zoom. Samma dag kl 13.30 är det upprop på kursen Allmän kemi via zoom. Det är bra om du kontrollerar att den digitala tekniken fungerar innan uppropet. Våra IT-pedagoger finns tillgängliga kl 8.30-10.30. Länkar till Zoom kommer att finnas på kursens hemsida.
  • Den 6-8 sept kräver närvaro i Kalmar (laborationer på båda kursena och studiebesök), nästa tillfälle är den 25-26 sept (laborationer). Den 17 oktober krävs närvaro för tentamen i Livsmedelskemi samt laboration i allmän kemi. Tentamen i allmän kemi sker den 1 nov. Exakta tider för respektive moment kommer att framgå av schemat.
Beställ kurslitteratur i god tid innan kursen börjar (från Bokus eller Adlibris till exempel). Följande böcker behövs till de första kurserna:
Livsmedelsvetenskap: Nylander A. m fl Livmedelsvetenskap Studentlitteratur.
Allmän kemi: Aylward, G. och Findlay, T. SI Chemical Data. John Wiley & Sons
Allmän kemi: Chang, R. Overby J. Chemistry. Mcgraw Hill Education (upplaga 12, 13 eller 14).

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till mig via e-post eller telefon:

Maria Bergström, maria.bergstrom@lnu.se

Programansvarig Nutrition och livsmedelsvetenskap (NutriLivs)

tel: 0480-446741, 0730-92 57 65

Linnéuniversitetets växel: 0772-28 80 00

Senast ändrad: måndag, 31 juli 2023, 14:26