Välkommen till 4VÅ100 - Hälsostödjande samtal - ett verktyg för gott bemötande/ 51001VÅ Hälsostödjande familjesamtal - en modell för intervention, 7,5 hp

Kursen går på halvfart under vecka 3 tom vecka 12 och erbjuds på avancerad nivå (4VÅ100) och forskarutbildningsnivå (51001VÅ). Kursplanen för avancerad nivå hittar du via nedanstående länk

https://kursplan.lnu.se/kursplaner/kursplan-4V%C3%85100-4.pdf

För kursplan till forskarutbildningsnivå - ta kontakt med Carina Persson carina.persson@lnu.se 

Vi träffas på campus Kalmar vid tre kurstillfällen som omfattar heldagar ca 09:00-17:00 den 17/1-18/1, den 16/2-17/2 och den 13/3-14/3. Du hittar tider och lokaler för våra träffar via https://cloud.timeedit.net/lnu/web/schema1/ri1Q7.html . Observera att endast tider då lokaler är bokade finns inlagda i TimeEdit och att schemat där kommer att uppdateras fram till kursstart. Tiderna som finna angivna ovan är gällande.


Skaffa studentkonto och registrera dig

I kursen använder vi oss av lärplattformen Mymoodle. Där finns all kursinformation samlad, t.ex. schema och studievägledning. För att få tillgång till Mymoodle och för att registrera dig på kursen så behöver du ha ett studentkonto. På https://lnu.se/utbildning/innan-du-borjar/  finns information om hur du gör. Du som är antagen till kursen på forskarutbildningsnivå bör ha fått ett externkonto hemskickat två veckor innan kursstart. Hör annars av dig till Carina Persson, carina.persson@lnu.se

Med studentkontot så kan du, utöver att komma in på lärplattformen Mymoodle

  • komma åt din studentmejl
  • komma åt det trådlösa nätverket
  • ta del av andra tjänster som t.ex universitetsbibliotekets resurser

Litteratur

Kurslitteraturen finns angiven i kursplanen.

Förhinder

Vid förhinder att gå kursen kontakta kursansvarig Carina Persson, carina.persson@lnu.se

Mer information

Har du frågor så hör av dig till kursansvarig carina.persson@lnu.se  

Senast ändrad: måndag, 2 januari 2023, 10:36