Välkommen till Biomedicinska analytikerprogrammet 180 hp vid Institutionen för kemi och biomedicin, Linnéuniversitetet, Kalmar! 

Du har sökt och blivit antagen till Biomedicinska analytikerprogrammet 180 hp (programkod: NGBAL) på Fakulteten för hälso- och livsvetenskap (FHL) vid Linnéuniversitetet. 

Med detta brev vill vi hälsa dig varmt välkommen och ge dig lite kort information inför terminsstarten.

Du har gjort ett bra utbildnings- och yrkesval. Biomedicinska analytiker-programmet är en bred utbildning som ger dig många möjligheter. Efter studierna är du väl förberedd att arbeta inom exempelvis sjukhuslaboratorier, läkemedelsindustrin, veterinärmedicin, eller fortsätta dina studier mot magister/masterexamen och forskning. I dag är det brist på legitimerade biomedicinska analytiker. Den biomedicinska analytikerns yrkeskompetens inom sjukvården är central och mycket viktig för att rätt diagnos kan ställas och att rätt behandling ges. Efterfrågan på utbildade biomedicinska analytiker är, och kommer att vara stor under de kommande åren. 

Terminsstart

Upprop med kursintroduktion till första kursen "Introduktionskurs för biomedicinska analytiker" sker måndagen den 2 september kl. 13.15 i hus Vita Sal Vi1161. Undervisningen bedrivs i lokaler vid Universitetskajen/gästhamnen, se karta. Tillfället är obligatoriskt och du kommer då också få information om programmets upplägg under de tre studieåren. 

Skaffa studentkonto och registrera dig
För att få gå kursen behöver du registrera dig och för att kunna registrera dig behöver du ett nytt studentkonto. På www.lnu.se/nystudent finns information om hur du gör. Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger onsdagen samma vecka som kursen startar. Mer praktisk information hittar du på fakultetens informationssida för nya studenter

Undervisningen

Undervisningen på programmet bedrivs bland annat i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer. En del moment är obligatoriska - håll noggrann koll på dessa moment i schemat. Undervisningen sker i hög grad på plats på campus, så förbered dig på att tillbringa tid på universitetet.

Lärplattformen Moodle
Kursinformation inklusive schema och föreläsningsunderlag hittar du på lärplattformen Moodle. Varje kurs har en egen Moodlesida som du automatiskt får tillgång till när du är registrerad på kursen. Det finns också en programsida för biomedicinska programmet där du hittar mer övergripande information. Moodle är den huvudsakliga kommunikationskanalen mellan dig som student och de lärare som undervisar i respektive kurs. Ta för vana att gå in på aktuell kurs Moodlesida dagligen så att du inte missar någon information.

Kursplaner och kurslitteratur
Information om lärandemål och innehåll i kurser hittar du i respektivte kursplan. Kursplanen anger också examinationsformer och ger dig tillgång till aktuell lista över kurslitteratur. Alla kursplaner finns tillgängliga på https://lnu.se/student/under-studierna/kurs-och-utbildningsplaner/. Sök med kurskod eller kursnamn och välj den senaste publicerade kursplanen för aktuell information. Vi rekommenderar starkt att köpa/låna kurslitteratur.

Mer information

Studentkåren
Under veckan innan terminsstart brukar studentkåren CNaS anordna gemensamma aktiviteter för nya studenter. Vi uppmuntrar alla nya studenter att delta i detta. Sök upp CNaS Instagram- och Facebook-sidor för aktuell information.

Studenthälsan
Studenthälsan jobbar för studenters välmående och kommer att ge information om sin verksamhet under första studieveckan - håll utkik i schemat.

Universitetsbiblioteket
Linnéuniversitets bibliotek ger dig tillgång till ämnesrelevant litteratur och databaser. De tillhandahåller också utbildningar i studieteknik och olika utbildningar och workshops som du ta hjälp av.   

Har du frågor så tveka inte att höra av dig

Sofia Somajo (programansvar.BMA@lnu.se) 
Anette Thomsson (anette.thomsson@lnu.se)

Linnéuniversitetets växel: 0772-28 80 00 

Vänliga hälsningar
Sofia Somajo och Anette Thomsson

         Senast ändrad: fredag, 5 juli 2024, 14:03