Det finns flera olika sätt att få hjälp med att använda Moodle. 

Inbyggd hjälp för Moodle

Guider

Nere i det högra hörnet av Moodle hittar du när du är inloggad alltid Guider, ett inbyggt hjälpsystem som är kontextuellt. Det vill säga, beroende på var du är i MyMoodle (exempelvis inne i ett kursrum) och vilken roll du har, så ser du guider för olika saker du kan göra. 

Observera att Guider inte visas på mindre skärmar, exempelvis mobilskärmar.

Ibland kan du se den här symbolen på sidan, då kan du starta en guide direkt genom att klicka på den. direktguide

Serviceportalen

ServiceportalenLinnéuniversitetets serviceportal innehåller stödmaterial för de flesta av våra system, även exempelvis Moodle, LnuPlay och Zoom. Gå till http://serviceportalen.lnu.se och bläddra dig vidare via "Guider/F.A.Q" eller använd sökfunktionen.

Moodle för studenter

Moodle för personal

MoodleDocs

MoodeDocsMoodleDocs är Moodles egna stödsystem, och även det är kontextuellt på så vis att det känner av var man befinner sig i Moodle och vilken roll man har där man befinner sig. Den visas enbart för de som har rättigheter att administrera den funktion man är inne på, normalt bara kursansvariga, lärare och administratörer.


Senast ändrad: tisdag, 28 november 2023, 14:47