Varmt välkommen till kursen  

2XN004 Handläggning av ärenden enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter!

Med detta brev vill vi ge dig lite kort information inför terminsstarten.

Det första du behöver göra är att skaffa studentkonto och registrera dig. På Studentwebben finns information om hur du gör. Registrering krävs för att du ska kunna påbörja den utbildning som du har blivit antagen till.

Introduktionsmöte på kursen sker på distans på så sätt att du loggar in på kurssidan samma datum när terminen och kursen startar, den 28 augusti och visar därmed att du ämnar ta din plats i anspråk och gå utbildningen, annars förlorar du din plats och blir struken från kurslistan.  

Obs, kurserns startdag är samtidigt sista dagen då du kan registrera dig på kursen! 

Litteratur: Kurslitteraturlistan hittar du i kursplanen (sök på kurskoden 2XN004), klicka HÄR

En del av litteraturen finns på E-book, det elektroniska biblioteket - klicka HÄR, och en del finns åtkomlig via kurssidan. 

Examination: Skriftliga inlämningsuppgifter och hemtentamen

Förhinder: Om du är förhindrad att gå utbildningen vänligen avregistrera dig så att vi kan ta in reserver. 

Kontaktperson vid frågor om registrering eller avregistrering:

Anna Larsson, anna.larsson@lnu.se - ange kurskoden 2XN004 och kursens namn, samt ditt namn och personnummer.

Vid Linnéuniversitet råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och andra kränkningar, mer läsning om detta och mycket annat finns HÄR

Mer information: Har du ytterligare frågor så hör av dig till 

Sirkku Sarenbo sirkku.sarenbo@lnu.se

Varmt välkommen! 

Senast ändrad: fredag, 18 augusti 2023, 14:26