Välkommen till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ögonsjukvård!

Öga

Du har sökt och blivit antagen till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ögonsjukvård (60hp) på Fakulteten för hälso- och livsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Med detta brev vill vi hälsa Dig varmt välkommen och ge dig lite kort information inför terminsstarten!

Programmet ges vid Linnéuniversitetet (Kalmar) på halvfart och mestadels på distans. Du är välkommen till en digital program-/kursstart via Zoom måndagen den 28 augusti klockan 13.00 - 15.00. Länken till program-/kursstarten hittar du i första kursens MyMoodle, dvs. i kurs 4BK007 Ögats anatomi och fysiologi

Skaffa studentkonto och registrera dig
Du måste börja med att skaffa ett studentkonto för att kunna registrera dig. På lnu.se/nystudent finns information om hur du gör. Registrering krävs för att du ska kunna påbörja den utbildning som du har blivit antagen till. På samma hemsida finns även praktisk information för nya studenter vid Linnéuniversitetet som det är bra att du tar del av.

Schema och övrig information
Schema för höstterminen 2023 kommer att finnas tillgängligt senast 4 veckor före programstart. Utbildningen är helt distansbaserad, förutom salstentamina som sker på plats i Kalmar.

Lärplattform
Vi använder oss av lärplattformen MyMoodle. Vid programstarten kommer en introduktion av MyMoodle att erbjudas. För att komma åt all information på MyMoodle måste du först ha skaffat ditt inloggningskonto på LNU och registrerat dig på kursen. Varje kurs har ett eget kursrum i MyMoodle. Länk till program- och kursrum på lärplattformen MyMoodle hittar du efter registrering på ditt konto på Studentwebben under ”Mina kurser”. Du kan även ladda ner appen Moodle mobile för din mobiltelefon https://lnu.se/student/stod-och-service/it-och-support/larplattform/.

Förhinder
Om du är förhindrad att delta vid introduktionstillfället ska du i god tid meddela detta till programansvarig Ulrica Englund Johansson på mailadressen: ulrica.englundjohansson@lnu.se

Mer information
Har du frågor så hör av dig till programansvarig via mail ulrica.englundjohansson@lnu.se eller telefon 070- 394 22 05.

Med vänliga hälsningar

Ulrica Englund Johansson, programansvarig, e-post: ulrica.englundjohansson@lnu.se

Pauline Johansson, programansvarig, e-post pauline.johansson@lnu.se 


Senast ändrad: onsdag, 3 maj 2023, 10:36