Välkommen till kursen Artificiell intelligens inom vård och omsorg - möjligheter och utmaningar! Här får du lite kort information inför kursstarten. Mer information kommer att ges vid kursintroduktionstillfället.

Kursintroduktion via Zoom kl 16.30-17.30 onsdagen den 30 augusti https://lnu-se.zoom.us/j/4902772616

Kursrummet på studentplattformen Moodle kommer att öppnas några veckor innan kursstart, zoom-länken till introduktionsmötet finns även där, likaså schemat. Föreläsningar sker oftast på tisdagseftermiddagar, men det kan även förekomma vid andra tider. Alla föreläsningar spelas in och kan ses i efterhand.

Kursansvarig är professor Marcelo Milrad (marcelo.milrad@lnu.se)

Den bok vi framförallt rekommenderar att läsa är Artificial intelligence in Healthcare; finns som e-bok på Linnéuniversitetets bibliotek https://idp.lnu.se/idp/profile/SAML2/POST/SSO?execution=e1s1  (även den andra boken som nämns i kursplanen finns som e-bok på Linnéuniversitetets bibliotek; den är lite mer tekniskt inriktad för dem som så önskar)

Senast ändrad: torsdag, 8 juni 2023, 16:52