Tillgänglighetsdeklaration Moodle

Moodle och Moodle App utvecklas av Moodle.org, och organisationen arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten. 


Tillgänglighet för MyMoodle

Linneuniversitetet står bakom den här webbplatsen, vår lärplattform. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur MyMoodle uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från MyMoodle som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via e-post till utbildningsmiljo@lnu.se
Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via e-post till utbildningsmiljo@lnu.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven
  • Bilder publicerade i lärplattformen kan sakna beskrivande ALT-texter
  • PDF-filer och andra dokument har ofta inte utformats enligt tekniska regler för bästa tillgänglighet
  • Länkar och deras utformning har inte granskats och kan vara otydliga
Oskäligt betungande anpassning
Linnéuniversitetet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.
  • Textning av all video som publiceras i lärplattformen
  • Retroaktiva åtgärder för inte längre aktuellt material, såsom dokument, bilder och länkar i avslutade kurser och program.
Innehåll som inte omfattas av lagen
Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Undantaget gäller innehåll på webbplatser som endast är tillgängliga för slutna grupper och inte för allmänheten som sådan, som offentliggjorts före den 23 september 2019 fram till dess att sådana webbplatser genomgår en omfattande översyn. Undantaget gäller även bland annat
  • Digitala möten som ej spelas in
  • Länkar till material från tredje part

Hur vi testat webbplatsen

Vi håller fortlöpande en dialog kring MyMoodles och dess innehålls tillgänglighet med användarna och tar del av Moodle.org:s egna utsagor och rapporter kring deras eget kontinuerliga tillgänglighetsarbete med lärplattformen .

Redogörelsen uppdaterades senast den 9 mars 2022