Fakulteterna inom Linnéuniversitetet har olika rutiner för beställning av kurs- och programrum i MyMoodle. Om du är osäker på din fakultets rutin, kontakta din IKT-pedagog.

Om rutinen är att du själv ska skapa kurs- eller programrummet gör du det via Kursrumsportalen, https://kursrumsportalen.lnu.se

Bild av startsidan på Kursrumsportalen

Senast ändrad: onsdag, 17 augusti 2022, 13:24