Välkommen till civilingenjör i teknisk matematik

Informationen på denna sida vänder sig till dig som blivit antagen till Civilingenjör i teknisk matematik (300 hp på Fakulteten för Teknik vid Linnéuniversitetet. Med detta brev vill vi hälsa dig varmt välkommen och ge dig lite kort information inför terminsstarten.

Programansvarig

Jag som skriver detta heter Karl-Olof Lindahl och är programansvarig för programmet. Utöver programansvaret är jag även forskningsledare för en forskargrupp i teknisk matematik inom AI och maskininlärning som är ett av programmets profilområden. Tillsammans med ett stort antal lärare vill jag hälsa dig välkommen till fem riktigt lärorika år för dig såväl som för oss. I detta välkomstbrev försöker vi samla all den information som du som ny student behöver.

Introduktionsvecka och "nollning" (frivillig aktivitet)

Introduktionsveckan inleds måndag den 26 augusti kl.10.00-11.30 i Linnésalen. Under veckan erbjuds aktiviteter som repetitionsmatematik, nollning och programmets dag där ni får chans att träffa och skapa kontakt med olika förtag som berättar om sin verksamhet. Karta med salar på universitetet finner ni här

Programstart

Den officiella programstarten sker måndag 2 september kl 10.15-11.00 i B1006. Schemat för programmet finner du på schema TimeEdit LNU. Du måste registrera dig senast den 8:e september. Se även programmets hemsida.

Förberdelse inför terminsstart

På utbildningen har vi inget traditionellt upprop vid introduktionstillfället. Istället skaffar du dig studentkonto och självregistrerar dig enligt intruktioner här före introduktionsmötet. När du studerar på campus ska du ha egen bärbar dator (med Windows, Linux eller MacOS) med till undervisningen. Anledningen till detta är att det är väldigt svårt att få till en bra personlig utvecklingsmiljö på gemensamma datorer och den utvecklingsmiljö du kommer att arbeta i kommer att vara en viktig del av din utbildning. Genom ditt studentkonto kommer du att få tillgång till datorprogram som används i undervisning och datorlaborationer. Det går bra med en enklare eller äldre dator, men vi rekommenderar att den har minst 8GB, gärna 16GB RAM. Om du planerar köpa ny dator så har många företag särskilda (lägre) priser för studenter.

Kurslitteratur för terminens första kurser

Det kan vara en god idé att beställa kurslitteratur till höstens första kurser redan nu. Då är du säker på att din litteratur levereras i tid. De två kurser du kommer att inleda dina studier med är Linjär algebra respektive Inledande programmering. Observera att boken som används på Inledande programmering är gratis och kommer att distribueras som PDF vid kursstart. Kursplaner för dessa kurser och efterföljande kurser finner ni på programmets hemsida på lnu-webben under fliken "Kurser inom år 1-3".

Karriärmöjligheter efter avslutat program

Se programmets hemsida och karriärcenter.

Kontakt programansvarig

E-post Karl-Olof Lindahl

Jag har mitt kontor i B2009 som finns på våning två i hus B som ni finner på kartan campus Växjö. En enkel regler för att hitta är att Pressbyrån finns i hörnet av hus B. Du hittar kartor över hela campus och appar här

Är du förhindrad att delta vid introduktionstillfället kontakta mig per e-post.

Med vänlig hälsning,

Karl-Olof Lindahl

Senast ändrad: måndag, 17 juni 2024, 20:15