Vi utgår naturligtvis från att alla våra studenter undviker fusk. Det är dock viktigt att känna till vad som räknas som fusk och vad konsekvenserna av fusk är. Exempel på fusk kan vara att lämna in en uppsats eller tentamen skriven av en annan, att klistra in text från webbsidor i arbeten utan att ange källa, att ta med fusklappar till en tentamen eller att kopiera material från artiklar skrivna av andra och presentera det som sitt eget. 

När en lärare misstänker fusk, är hon eller han ålagd att omedelbart skicka ärendet till rektor som avgör om ärendet ska föras vidare till disciplinnämnden. Disciplinnämnden beslutar om eventuell påföljd. Det kan gälla allt från en varning till avstängning upp till sex månader. Linnéuniversitetet använder olika metoder för att motverka och kontrollera fusk.

Se gärna mer information på den här sidan: https://linnestudenterna.se/fusk-och-plagiat/


Senast ändrad: onsdag, 24 juni 2020, 16:44