Ämnesdisposition

 • Ämneslärarprogrammet (LAIGY) kull HT2024

  Ämneslärare gymnasiet

  Välkommen till programrummet för dig som har antagits till ämneslärarprogrammet med start hösten 2024. Rummet kommer att vara aktivt under hela din studiegång och det är vår främsta kanal att nå ut till alla er som läser till ämneslärare oavsett ämnesinriktning. Här hittar du till exempel information om gemensamma träffar, den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och val i programmet. Du hittar också kontaktuppgifter till programansvariga och till oss som jobbar med ämneslärarprogrammet på Lärarutbildningskansliet.  

  I nyhetsforumet nedan kommer vi löpande att lägga ut information om sådant som är på gång eller aktuellt för alla på programmet. Se till att abonnera på nyheterna, så att du inte missar något som läggs ut. I forumet kan alla också ställa frågor och svara på inlägg.


 • Välkomstinformation

  Här finns information inför din studiestart. Läs välkomstbrevet noggrant!

  När du har aktiverat ditt studentkonto (se välkomstbrevet), så kan du logga in på din sida på Lnu.se. Där kan du bland annat se dina kursrum på Moodle och ditt schema Lnu.se/student/min-sida 

 • Programinformation

  • Förordning (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare (kap. 4), styr vilka ämnen som får kombineras i en ämneslärarexamen. I pdf:en ser du vilka ämnen du kan kombinera med ditt ingångsämne här hos oss på Linnéuniversitetet.

  • När du läser din andra termin på programmet är det dags att välja andraämne. Är du osäker på vilket andraämne du ska välja? I den här boken får du kort information om de olika ämnen som du kan läsa som ämne 2 inom ämneslärarprogrammet.   • I lärarutbildningsportalen kan du som student logga in och se vilka kurser som ingår i din studieplan termin för termin samt aktuell VFU-placering. Du loggar in med ditt studentkonto.

 • Programstrimma

  Ämneslärarprogrammet består av ämnes- och ämnesdidaktiska studier, utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under ämnesstudierna löper en programstrimma med programgemensamma träffar, där ni som ämneslärarstudenter får träffas över ämnesgränserna. Varje träff har ett tema med koppling till viktiga lärarkunskaper som förbereder er för olika moment i utbildningen och er kommande yrkesroll. Den här sektionen kommer att uppdateras löpande med information om aktuella träffar. 

  Träffar hösten 2024

  Studieort Kalmar
  9 oktober kl. 13-16, sal Fo1030 (Granit)
  Tema: Ansvar och sekretess

  10 december kl. 13-16
  Tema: Interkulturell kompetens

  Studieort Växjö
  7 oktober kl. 13-16, sal Homeros
  Tema: Ansvar och sekretess

  12 december kl. 13-16
  Tema: Interkulturell kompetens


 • Verksamhetsförlagd Utbildning

  Vid Linnéuniversitetet får de studerande inom ämneslärarprogrammet ett flertal möjligheter att göra delar av sina studier i skolverksamheten. Utöver 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår dessutom verksamhetsnära moment (VNM). Huvuddelen av VFU och VNM ska i normalfallet genomföras vid någon av Linnéuniversitetets övningsskolor. Ta del av information om VNM och VFU under avsnittet Information programstart nedan. (publiceras efter programstart).

  Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) utgör 30 hp av ämneslärarprogrammet, fördelat på tre VFU-kurser. Det specifika utbildningsinnehållet beskrivs i kursplanerna. Linnéuniversitetet har huvudansvaret för VFU-kurserna, men i kursuppdraget att genomföra VFU ingår förutom lärarutbildare på universitetet även VFU-handledare ute på grundskolor och gymnasieskolor. 

  All information om VFU, VNM och övningsskolor inom ämneslärarprogrammet hittar ni på Lärarutbildningsportalen på undersidan för Ämneslärarprogrammet: https://vfuportalen.lnu.se/larare/ Här finns också schema och information om uppgifterna under VNM och VFU.

  Glöm inte bort att beställa ett registerutdrag från polisens belastningsregister i god tid innan du ska genomföra VNM och VFU. Mer information och länk till utdragen hittar du nedan.  Lärare som föreläser framför en grupp studenter.    Elever som har lektion i fysik och genomför ett praktiskt moment.    Lärare som går runt i klassrummet och hjälper två elever.    Fyra studenter framför datorn, tätt tillsammans.

  • På Lärarutbildningsportalen kan du som student logga in och se din aktuella studieplan och din placering för VNM-dagar och VFU. Du hittar även diverse praktisk information inför, under och efter VFU såsom riktlinjer, blanketter och information om resebidrag, registerutdrag m.m.

  • Lärarstudenter som inom utbildningen genomför besök och VFU i förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola ska genomgå en registerkontroll. Det innebär att du som student måste ansöka om registerutdrag från polisens belastningsregister innan besök i skola kan göras.

 • Allmän information

  • Den här sidan samlar praktisk information för dina studier, till exempel om hur du registrerar dig på dina kurser, hittar ditt schema och ser din kursplan. Du får också praktiska råd och hittar svar på vanliga frågor.

  • Som lärarstudent vid Linnéuniversitetet har du många möjligheter att bedriva delar av dina studier utomlands, bland annat genom ämnesstudier, verksamhetsförlagd utbildning eller uppsatsskrivande. Här hittar du information om när i programmet du bäst förlägger dina utlandsstudier och tidsramar för ansökan om utbytesstudier och utlands-VFU.

  • På Lnu.se finns information om tjänster och hjälpmedel som underlättar dina studier. Du hittar information om alltifrån tekniska hjälpmedel och IT-support till information om studenthälsan, studieverkstan, dina rättigheter och skyldigheter som student och stöd till dig som studerar med funktionsnedsättning.

  • Här hittar du användbar information och guider för att söka och värdera information, skriva akademiska texter, förbättra din studieteknik och förbereda muntliga presentationer.

  • Här hittar du kontaktuppgifter till programansvariga och till oss som arbetar med ämneslärarprogrammet på Lärarutbildningskansliet. Du hittar också kontaktuppgifter till studentföreningarna.