Ämnesdisposition

 • Programspecifik information om internationella möjligheter för lärarstudenter

  Elever står samlade framför en dator i ett klassrum.

  Fotograf: Agung Pandit Wiguna

  Respektive lärarprograms internationella möjligheter beskrivs under flikar nedan.

  Observera att den information om lärarstuderandes internationella möjligheter som ges på denna sida uppdateras fortlöpande. De möjligheter som beskrivs är rekommendationer som vi vet fungerar väl. Andra möjligheter kan dock också vara möjliga.

  För allmän information om internationella möjligheter, vänligen kontakta internationaliseringsstrateg vid lärarutbildningskansliet, Alexandra Holtti

 • Förskollärarprogrammet

 • Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan

 • Grundlärarprogrammet Fritidshem

 • Grundlärarprogrammet F-3 & 4-6

 • Ämneslärarprogrammet

 • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

 • Yrkeslärarprogrammet