Ämnesdisposition

  • FILMER OM ARBETSERGONOMI OCH FÖRFLYTTNINGSKUNSKAP

    Det här film-materialet är sammansatt som ett komplement till praktisk undervisning i ergonomi och förflyttningskunskap i sjuksköterskeprogrammet, men kan användas även i andra sammanhang. 

    Filmerna visar grundpositioner för stående och sittande arbete och grundprinciper för de vanligaste vardagliga förflyttningarna och behöver anpassas utifrån inblandade personers förutsättningar och den aktuella kontexten. Fokus är på själva förflyttningsmomenten vilket innebär att mycket av det viktiga förberedande samtalet har uteslutits i filmerna.