Kriminologi II

Kursen tar upp nyare teoriutvecklingen inom kriminologi såsom Cultural, Green, Rural, Urban, Border samt Narrative kriminologi. Kursen utgör en fördjupning i kriminologins metodologiska traditioner. Vidare behandlar kursen frågor om hur något blir ett kriminalpolitiskt och kriminologiskt problem.