Välkomna till den sista kursen i förskollärarprogrammet!!