Är du student och behöver tillgång till Stata 18 för att kunna utföra uppgifterna i din kurs? Kontakta din lärare för att beställa tillgång till licens och nedladdning av programmet. Nedladdning av programmet sker på denna sida när du har tillgång till det. 

Are you a student and need access to Stata 18 to be able to perform the tasks in your course? Contact your teacher to order access to the license and download the program. The progra18m is downloaded to this page when you have access to it.