Den här kursen riktar sig till anställda på Linnéuniversitetet som har som arbetsuppgift att redigera på våra webbplatser i verktyget Episerver. Hit hör Lnu.se och Medarbetare. Det är en förutsättning för att få behörighet till systemet att man har gått en utbildning på plats i Kalmar eller Växjö eller att man har genomfört motsvarande utbildning här.

Efter grundutbildningen finns det flera moment man kan göra om det är aktuellt att ha tillgång till formulärblock eller bättre kunskap om bilder mm