Fakulteten för teknik Institutionen för medieteknik 

2ME301 Vetenskaplig metod i medieteknik, 7,5 högskolepoäng 

Scientific Methods in media technology, 7.5 credits