Universitetsbiblioteket (The University Library)

Welcome to the Academic Skills Centre course room! 

Please connect your account to this page by clicking below. 


Välkommen till texthandledarnas kursrum! 

Du kan koppla ditt konto till den här sidan genom att klicka nedan.

Allmänna uppgifter och rutiner i Informationen i Växjö för studentassistenterna kring arbetsuppgifter och UBs verksamhet.

Allmän information om uppgifter och rutiner i informationen i Kalmar, information för studentassistenterna kring UBs verksamhet och studentassistenternas arbetsuppgifter.