Det är viktigt att ni komma i gång att söka efter praktikplatser så snart som möjligt.  Därför sker många aktiviteter redan under hösten. Observera att du kanske väljer att sprida ut din praktik över terminen, vilket då betyder att vissa datum våren behöver flyttas.

Notera också att du kan behöva starta tidigare om du vill göra praktik utomlands!

1) 11/10 10.15 -12.00 : Kick-off och workshop kring praktik. Passet sker på zoom och ni hittar länken på mymoodle. På detta pass får ni all formell info kring praktik och har chans att ställa frågor och diskutera. 

2) Uppdatera CV, skriv personligt brev och så vidare (oktober, november)

3) Sök praktikplatser (oktober, november, december) - kontakta Åsa eller Karina vid problem eller om du har frågor och behöver tips.

4) Det är viktigt att du stämmer av med programansvarig om praktikplatsen är lämplig och att de arbetsuppgifter eller projektarbete är rimliga och genomtänkta (november, december)

5) Meddela programansvariga tänkt praktikplats den  22 december.  Det går bra att meddela via mejl. Orsaken till att vi har ett så tidigt datum är att vi då mer tid på att hjälpa till om något skulle strula. Om du inte hittat någon praktikplats är det bra om du också mejlar oss detta.

6) Se över praktikplatsens regler för sekretess och om speciella ansvarsförsäkringar gäller. I övrigt är ni försäkrade via universitetet förutsatt att en överenskommelse tecknas mellan praktikplats, student och programansvariga. (januari)

7) Teckna nödvändiga avtal. Detta gäller dels överenskommelse mellan universitet, student och praktikplats, men också eventuella sekretessavtal och annat. Hör med praktikplatsen vad som gäller i förhållande till sekretess (absolut mitten av februari)

8) Kom också ihåg att praktiken motsvarar 10 veckors heltidsarbete. Om ni har korta arbetsdagar kanske ni behöver vara på plats längre för att komma upp till detta krav. Ni ska föra loggbok över arbetsdagarna

9) Det är alltså upp till dig och din praktikplats att avgöra när praktiken sker, men kom ihåg att det finns en delkurs innan praktiken på 15 hp. Delkurs 1 brukar sluta i mitten av mars. Praktiken ligger alltså idealt efter detta, beroende på hur långa arbetsdagarna du har-. Ni kan börja praktiken tidigare, men det finns obligatoriska uppgifter på delkurs 1 som ni måste kunna göra. Stäm av med praktikplatsen. Det finns också möjlighet att "sy ihop" delkurs 1 och 2 om ni vill ha längre kontakt. Hör av er till programansvariga om ni vill veta mer.

10) Om du arbetar 10 veckor heltid så kan praktiken läggas från 18 mars till 24 maj, dvs. från v. 12 till och med vecka 21. Vecka 22 ägnas åt redovisning och färdigställning av praktikrapporten. 

10) Sista veckan på terminen i juni knyts allt ihop i färdigställande av rapport och presentationer. Detta får ni mer information om på kurssidan när den öppnar.

Kom ihåg att ni måste vara behöriga för att göra praktik. Detta innebär 60 poäng integrations- och mångfaldsstudier och minst 60 poäng från inriktningen. Om ni fattas poäng på termin 1 och 2, finns möjlighet att tenta av kurserna vid ordinarie examenstillfälle under vår och höst

Senast ändrad: måndag, 2 oktober 2023, 11:49