Topic outline

  • Med Fokus på Linjär Algebra

    Inspelade föreläsningar till boken "Med Fokus på Linjär Algebra". Uppgifterna 1-80 finns bland övningar. Uppgifterna 81-85 finns i slutet av föreläsningsmaterialet.


    Det är tillåtet att använda materialet för ditt eget bruk och dina egna studier. Du får även hänvisa till materialet i dina egna arbeten och din egen undervisning bara du ger fullständiga källhänvisningar alternativt fungerande länkar. Kommersiell användning, förändring och vidareförmedling av materialet tex genom att göra materialet tillgängligt på andra platser och via andra medier/kanaler utan skriftligt tillstånd är förbjuden.  

  • Pages: 21
  • Pages: 6
  • Files: 2 URL: 1