Ämnesdisposition

 • Ämneslärarprogrammet (LAIGY) kull HT2023

  Ämneslärare gymnasiet

  Välkommen till ditt programrum!

  På den här sidan hittar du information som du behöver inför dina studier. Här finns också länkar, tips och kontaktuppgifter till oss som jobbar med ämneslärarprogrammet på kansliet för lärarutbildningen. Välkommen att höra av dig till någon av oss om det är något du undrar över och som du inte hittar svar på i programrummet!

  I diskussionsforumet nedan kommer vi löpande att lägga ut information om sådant som är på gång eller aktuellt för alla på programmet, oavsett ämnesinriktning. Det här är ert gemensamma rum! Ta gärna för vana att titta in med jämna mellanrum. I forumet kan ni också ställa frågor och svara på inlägg.


 • Programstrimma

 • Val av ämne 2

  Under perioden 1 mars - 15 april 2024 är det dags för dig som läser din andra termin på ämneslärarprogrammet att välja ditt andraämne som du kommer börja läsa hösten 2025. Här får du information om hur valet går till. 


  Så här går valet till

  Du kan välja bland ämnena som du hittar i dokumentet Ämneskombinationer.
  I dokumentet framgår vilka kombinationer som är möjliga att göra utifrån det ingångsämne som du läser. Du ser också vilka förkunskaper som krävs för respektive ämne.

  Valet är preliminärt eftersom vissa ämnen behöver ett minimum av sökande för att kunna starta och vissa ämnen har ett begränsat antal platser. Det är därför viktigt att du också gör ett reservval.

  Valet gör du i ett webbformulär som publiceras här när det är dags att göra ditt val. 
  Valformuläret är öppet 1 mars – 15 april 2024.


  Informationsträffar

  Under valperioden erbjuder vi två fysiska och en digital informationsträff, där du får mer information om valet och kan ställa frågor till våra studie- och yrkesvägledare. Välj den tid och plats som passar dig bäst!

  Tisdag 27 februari kl. 12.15, sal Indigo Vi1159, Kalmar
  Onsdag 6 mars kl. 12.15, sal K1050,
   Växjö
  Tisdag 12 mars kl. 15, Zoom: https://lnu-se.zoom.us/j/63844838893?pwd=OERMVnVTaGw2cGVndjk5V0ZaVnpBdz09

  Välkommen!

  Kontakt

  Har du frågor om ditt val kan du kontakta dina studie- och yrkesvägledare.

  Sara Glaad, Kalmar, amneslarare@lnu.se, 0480-44 73 14
  Carola Berntsson, Växjö, amneslarare@lnu.se, 0470-70 84 86


  • Är du osäker på vilket andraämne du ska välja? I den här boken får du kort information om de olika ämnen som du kan läsa som ämne 2 inom ämneslärarprogrammet. • Programinformation

  • Förordning (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare (kap. 4), styr vilka ämnen som får kombineras i en ämneslärarexamen. I pdf:en ser du vilka ämnen du kan kombinera med ditt ingångsämne här hos oss på Linnéuniversitetet.

  • När du läser din andra termin på programmet är det dags att välja andraämne. Är du osäker på vilket andraämne du ska välja? I den här boken får du kort information om de olika ämnen som du kan läsa som ämne 2 inom ämneslärarprogrammet.  • På lärarutbildningsportalen kan du logga in och se din studieplan termin för termin. 

 • Handledning och stöd för dig som student

 • VFU - Verksamhetsförlagd Utbildning

  Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) utgör 30 hp av ämneslärarprogrammet, fördelat på tre VFU-kurser. Det specifika utbildningsinnehållet beskrivs i kursplanerna. Linnéuniversitetet har huvudansvaret för VFU-kurserna, men i kursuppdraget att genomföra VFU ingår förutom lärarutbildare på universitetet även VFU-handledare ute på grundskolor och gymnasieskolor. Mer information om VFU hittar du på Lärarutbildningsportalen.

  Glöm inte bort att beställa registerutdrag från polisens belastningsregister i god tid innan du ska genomföra VFU eller besök på en skola! Mer information och länk till utdragen hittar du nedan.


  Lärare som föreläser framför en grupp studenter.Elever som har lektion i fysik och genomför ett praktiskt moment.Lärare som går runt i klassrummet och hjälper två elever.Fyra studenter framför datorn, tätt tillsammans.

 • Internationella möjligheter

  Som lärarstudent vid Linnéuniversitetet har du många möjligheter att bedriva delar av dina studier utomlands, bland annat genom ämnesstudier, verksamhetsförlagd utbildning eller uppsatsskrivande, men också möjligheten att ta vara på den mångkultur som finns på campus i Kalmar och Växjö. Vi hoppas att du tar tillfället att bygga på din interkulturella kompetens under dina studier genom att utnyttja en eller flera av de internationella möjligheterna!

  Under termin 3 och 6 har du som studerande på ämneslärarprogrammet bäst möjlighet att förlägga dina studier till ett av våra partneruniversitet runtom i världen. Du läser då antingen tredje terminen i ditt förstaämne eller andra terminen i ditt andraämne under en hel termin och kan sedan tillgodoräkna dig studierna vid hemkomst.

  Tänk på att du måste ansöka om dina utbytesstudier redan under termin 1/2 respektive 3/4 på programmet för att kunna studera utomlands under termin 3 respektive 6. För programspecifik information kan du kika här. Kontakta Alexandra Holtti på Lärarutbildningskansliet för att prata vidare om möjligheterna. För mer information om hur du ansöker och för praktiska detaljer, ta en titt på International Offices hemsidor.


  • Här hittar du allmän information till alla lärarstudenter om utbytesstudier, självständiga arbeten utomlands och VFU utomlands.

   VFU utomlands kan genomföras under en VFU-kurs (VFU II eller III) Information kommer via mail från Kansliet för lärarutbildning när det är möjligt för dig att ansöka om VFU utomlands.

  • Ta kontakt med International Office om du vill veta mer om utbytesstudier. 

  • Passa på att delta i internationalisering på hemmaplan!  Genom Buddy-programmet lär du känna nya internationella studenter. Läs mer på Linnékårens sida via länken ovan.

 • Allmän information

 • Studentföreningar

 • Kontaktuppgifter

  Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar med ämneslärarprogrammet på Lärarutbildningskansliet.